Podnikova podpora zdravi a zdravotní management ve firmách:

Tlak na výkonnost a nedostatek času vyvolávají ve většině společností stísněný pocit zaměstnanců na pracovišti.

Je i přesto možné docílit toho, že zaměstnanci sami chtějí podávat dobrý výkon? Ano!

 

Zde můe firma mnoho udělat. Například cílená opatření pro podporu zdraví ve firmě.  Úspěšná firma potřebuje zaměstnance, kteří jsou vuolnění, zdraví a pracují s nasazením. Protože je ten, kdo je fyzicky i psychicky fit, dokáže, jak je všeobecně známo, lépe zvládat pracovní úkoly. Proto hraje zdravotní stav zaměstnanců tak důležitou roli.

 

Cílem zdravotního managementu je udržet a podporovat zdraví, pracovní spokojenost a výkonnost. Že se investice do zdraví zaměstnanců vyplatí, je známá věc. Pracovní spokojenost zvyšuje produktivitu a zlepšuje klima ve firmě. Také se dlouhodobě snižuje nemocnost. Podpora zdraví ve firmě se také odrazí na dobré pověsti společnosti.

 

Úřad pro vzdělávání a sport uvádí, že výzkumy prokazují přímou souvislost počtu onemocnění s pracovním zatížením. V první řadě lze jmenovat onemocnění svalů a kostí, ale také onemocnění srdce a oběhového systému, trávicícho traktu a psychiatrická onemocnění, včetně závislostí. Z hlediska zdravotně-pracovního mají chronická onemocnění zvláštní význam.

 

Největší část nepřítimnosti na pracovišti z důvodu nemoci netvoří nahromaděná krátkodobá onemocnění, ale dlouhodobá pracovní neschopnost na základě chronického onemocnění a vyššího věku.

 

Zaměstnanci jsou nejdůležitějším zdrojem

Tato problematika bude postupem času díky narůstajícímu průměrnému věku zaměstnanců dále narůstat. U výše uvedených chorob platí, že u nich nelze určit jednu jasnou příčinu, že k jejich vzniku přispívá hned několik faktorů. Jedním z nich je zátěž v pracovním prostředí.

 

V případě, že takové onemocnění jednou propuklo, nelze jej zpravidla již nikdy zcela vyléčit. V rámci toho hraje preventivní péče orientovaná na zdraví neopomenutelnou roli.

 

A právě zde má tento systém  své místo: pravidelná shiatsu masáž s hlobkouvou relaxací podporuje odolnost vůči stresu a uvolňuje psychické napětí. Uživtel se cítí uvolněný a odpočatý. S lehkostí zvládá výzvy všedního dne.