Práce u počítače

Bolesti zad jsou v současné době nemocí číslo jedna. Až 80% populace dle názoru odborníků, trpí těmito obtížemi. Každým rokem se vynaložené částky na jejich léčbu zvyšují.

 

Jednou z hlavních příčin jsou dle  odborníků nároky změněného pracovního světa. Každá druhá výdělečně činná osoba sedí v současné době v kanceláři a čím dál více pracuje na počítači. Tři čtvrtiny všech PC uživatelů trpí bolestmi zad. Bolesti očí, svalů a kostí jsou dnes nejčastějším důvodem pro pracovní neschopnost.

 

" DESET LET PŘED OBRAZOVKOU ODPOVÍDÁ TŘICETI LETŮM JINÉ PRÁCE "

 

Původně se lidé ale domnívali, že jim počítač práci usnadní a urychlí. Dnes se však zdá, že byl přestup do informační společnosti na úkol lidského zdraví.